PRISIJUNGIMAS

El.paštas:
Slaptažodis:
Naujo vartotojo registracija
Pamiršote slaptažodį?

GAMINTOJAI

Forumas
ŠI PRIVATUMO POLITIKA REGLAMENTUOJA UAB "EAST MEDIA" GAUNAMŲ ASMENS DUOMENŲ SURINKIMĄ, SAUGOJIMĄ BEI PANAUDOJIMĄ, KLIENTŲ APSILANKYMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE EASTMEDIA.LT METU
Asmeninių duomenų kaupimas:
Asmeniniai duomenys - tai informacija, kuri leidžia identifikuoti vartotoją, pvz.: vardas, adresas, e. paštas ar pašto indeksas. UAB "East Media" nerenka asmeninių duomenų apie klientą, išskyrus tuos atvejus, kai klientas pats juos pateikia (t.y. kai užsisako prekes, prenumeruoja nemokamas naujienas arba naudojasi pagalbos paslauga).
Klientų asmeninė informacija bus laikoma EASTMEDIA.lt ar mūsų paslaugų tiekėjų duomenų bazėse. Daugelis šių duomenų bazių laikomos serveriuose. Pagal įstatymo reikalavimus, jei asmeninė kliento informacija bus perduoda už kliento šalies ribų, jis bus apie tai informuotas.
Asmeninių duomenų naudojimas ir atskleidimas:
Asmeninius klientų duomenis UAB "East Media" naudoja tik išskirtiniais techniniais elektroninės parduotuvės administravimo tikslais, siekiant suteikti prieigą klientams prie tam tikros informacijos arba susisiekti su klientu. UAB "East Media" neperduoda klientų asmeninių duomenų tretiesiems asmenims komerciniais, rinkodaros ar reklamos tikslais be atskiro kliento sutikimo.
Pasirinkimo laisvė:
Klientai patys sprendžia, kokius savo duomenis atskleisti UAB "East Media". Nutarę neatskleisti savo duomenų, klientai praranda galimybę naudotis kai kuriais elektroninės parduotuvės EASTMEDIA.lt ištekliais. Vartotojai, nusprendę neužsisakyti nemokamų el. naujienų, negaus informacijos apie nuolaidas ir kitos svarbios informacijos, kurią siunčia svetainės administratorius.
Automatiškai įrašoma informacija (be asmeninių duomenų):
Vartotojų apsilankymo EASTMEDIA.lt svetainėje metu, pagrindinė ne asmeninė informacija (apsilankymų skaičius, paieškos raktiniai žodžiai, vidutinis elektroninėje parduotuvėje praleistas laikas, aplankyti puslapiai) yra įrašoma automatiškai (tai nepriklauso nuo registracijos). Ši informacija yra naudojama elektroninės parduotuvės prieinamumui stebėti ir turiniui bei funkcionalumui gerinti. Vartotojų duomenys nėra naudojami jokiems kitiems tikslams ar perduodami tretiesiems asmenims.
Slapukai:
Slapukai yra mažos rinkmenos, laikinai saugomos vartotojo kompiuterio kietajame diske, tikslu, atpažinti vartotojo kompiuterį, kitą kartą jam apsilankius mūsų svetainėje. UAB "East Media" slapukus naudoja tik informacijai, susijusiai su elektroninės parduotuvės lankomumu, rinkti. Jei "slapukų" nepageidaujama, klientas gali nustatyti savo naršyklę taip, kad ši juos atmestų ar perspėtų kompiuteryje atsiradus slapukui.
Teisiniai apsaugos pagrindai:
UAB "East Media" gerbia kiekvieno asmens privatumą ir įsipareigoja jį saugoti. Asmeniniai kliento duomenys, pateikti apsilankymo elektroninėje parduotuvėje EASTMEDIA.lt metu, bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų LR teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja LR įstatymai.
Visa UAB "East Media" veikla internete atitinka šiuos Europos sąjungos teisės aktus: Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Dėl duomenų, generuojamų arba tvarkomų, teikiant viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba viešuosius ryšių tinklus, saugojimo, iš dalies keičiantis Direktyva 2002/58/EB (2006/24/EB), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 2002/58/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 95/46/EC, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais bei Lietuvos Respublikos sudarytų tarptautinių sutarčių nuostatas.
Saugumas:
UAB "East Media" įsipareigoja imtis visų priemonių, siekdama apsaugoti klientų asmeninius duomenis nuo praradimo, sunaikinimo, klastojimo, neteisėto naudojimo ir prieigos, išskyrus atvejus, kai tokie duomenys neišsaugomi dėl pačių klientų kaltės, ir tvarkyti juos tiksliai, sąžiningai bei teisėtai, kaip to reikalauja Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
Nuorodos į kitus interneto puslapius:
Ši Privatumo politika taikoma elektroninės parduotuvės EASTMEDIA.lt interneto tinklalapiui. Minėtame tinklalapyje gali būti nuorodų į tinklalapius, kuriems ši politika netaikoma. UAB "East Media" nekontroliuoja šių internetinių puslapių ir nėra atsakinga už jų turinį bei vartotojų privatumo užtikrinimą. Prieš naudojant internetinį puslapį ar teikiant asmeninę informaciją, rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.
Teisė į informaciją:
Jeigu vartotojas turi klausimų dėl asmens duomenų apsaugos politikos arba jo asmeninių duomenų naudojimo, prašome susisiekti su mumis
Perspėjimas apie pasikeitimus:
Informaciją apie visus mūsų privatumo politikos pasikeitimus pranešime mūsų elektroninės parduotuvės tinklalapyje ir kitose vietose, kuriose tai yra būtina, taigi jūs visuomet būsite informuoti apie mūsų renkamą informaciją, jos panaudojimą ir atskleidimą.
Paskutinis pasikeitimas: 2009-08-10